Yazılarım

Kariyer Danışmanlığı

Kariyer danışmanlığı üzerine odaklanılması gereken bir konudur.

Kariyer danışmanlığı olarak belirtilen ilişki biçimi, profesyonel bir danışman eşliğinde yürütülen desteği içermektedir. Hedef belirleyememe ve meslek dalı seçiminde yaşanan kararsızlık özellikle öğrencilik yıllarında çok karşılaşılan bir durumdur. Bu durumun getirdiği kaygı, endişe ve seçim yapmada geç kalma stresi kişilerde en çok görülen olumsuz durumlardır. Bu gibi durumların yaşanmaması için kariyer danışmanlığı üzerine profesyonel bir destek almak her zaman fayda sağlayacak önemli bir adımdır. Kariyer danışmanlığı konusunda alınan profesyonel destek sayesinde aşağıda belirtmiş olduğum temel konulara daha profesyonel bir şekilde yaklaşım sağlayabilirsiniz.

 

Temel Konular
  • Kişinin kendini tanıması ve değerlendirmesi,
  • Sektör ve meslek dalları hakkında nasıl araştırma yapması gerektiğini öğrenmesi,
  • Seçeneklerin araştırılması ve seçim yapmadan önce dikkat edilmesi gereken hususların bilinmesi,
  • Deneyimlenmesi gereken süreçlerin ve adımların öğrenilmesi.

 

Saymış olduğum bu temel maddeler sürecin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Kariyer danışmanlığı kısa süreli uygulamalardan oluşan bir süreç değildir. Kişinin devamlı gözlemlenmesi, gelişim alanlarının belirlenmesi, odaklanılması gereken hususlara öncelik verilmesi, saha deneyimi kazandırılmasına yönelik yönlendirmeler gibi çok çeşitli süreçleri kapsayan uzun bir uygulama dönemi içerir.

 

Kurumlar tarafından kullanılan SWOT analizi uygulamasını birçok kişi bilmektedir. SWOT analizi kurumların güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Kişilerinde, kurumlar gibi güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri ve bu alanlara yönelik sistemli bir gelişim programı uygulaması önemli bir husustur. Bu süreç sadece karşılıklı mülakata ve gözleme dayalı bir süreç olarak kalmamalı, kişisel ve mesleki envanter testlerinden faydalanılmalıdır. Bu envanter testleri kişi hakkında bizlere ipuçları vermekte ve gözümüzden kaçırma ihtimalimiz olan konularda bizi uyarmaktadır. Bu yöntemler sayesinde aşağıda belirtmiş olduğum konularda daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

  • Kişinin ilgi alanları,
  • Kişinin eğilimleri,
  • Kişinin güçlü ve zayıf olduğu alanları,
  • Kişinin yetkinlikleri.

 

Bireysel kariyer planlaması konusunda mutlaka kariyer danışmanlığı üzerine profesyonel bir destek alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü kişiler kendi özelliklerinin farkında olamayabilir veya kendini olduğundan farklı yorumlayabilir. Bu durum özellikle öğrencilik yıllarında sıklıkla gözlemlenen bir durumdur. Ekip çalışmasına yatkın olmayan birinin kendini ekip çalışmasına yatkın sanması bu konuya verilebilecek örneklerden sadece bir tanesidir. Dışarıdan profesyonel bir destek alınarak bu gibi durumların tespit edilmesi ve yönlendirme yapılması ilerleyen dönemlerde yapılacak hataların önünün kesilmesine neden olacaktır. Bu sayede yapılacak bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmaya yönelik yönlendirmeler ilerleyen aşamalarda doğru kararlar alınmasına ciddi oranda yardım edecektir.

Başa dön tuşu