Yazılarım

Aile Merkezinin Önemi

Aile merkezinin önemini iki aşamalı olarak değerlendireceğiz.

 1. Üniversiteler Açısından Aile Merkezinin Önemi
 2. Şirketler Açısından Aile Merkezinin Önemi

Üniversiteler Açısından Aile Merkezinin Önemi

Öğrencilik hayatımızda seçimlerimizin birçoğunda veya bazılarında ailemize danışmaktayız. Ailemizin yönlendirmeleri hususunda destek almaktayız. Bu destek sadece seçim aşamasında değil sonrasında da devam etmelidir. Çünkü kariyer planlama konusunda destek ve yönlendirme dediğimiz husus sadece öğrenci ile akademisyen arasında veya öğrenci ile kariyer merkezi arasında gerçekleşen bir yönlendirme ve destek durumu değildir. Bu süreç boyunca ailelere düşen görevlerde vardır. Bu görevlerden bahsetmemiz aile merkezlerinin öneminin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. Bu konuyu iki kısımda değerlendirebiliriz.

 • Üniversite Tercihi Döneminde Ailelerin Rolü
 • Üniversite Eğitimi Süresi Boyunca Ailelerin Rolü

Özellikle stresin ve kaygının en çok yaşandığı dönemler tercih dönemleridir. Net bir seçim yapamamak, alternatiflerin az veya çok olması, bölüm ve ilgili iş kollarının gelecekleri hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması stres ve kaygının artmasındaki başlıca sebepleridir. Bunlara ücret, ulaşım, konaklama gibi maddeleri de ekleyebiliriz. Bu iki konu hakkında dikkat edilmesi gereken maddeleri aşağıda sıralamış bulunmaktayım.

 

Tercih Döneminde Ailelerin Rolü

 • Ailelerin, çocuklarının hedeflerini veya ilgilendikleri alanların neler olduğunu öğrenmesi,
 • Çocuklarının ilgilendikleri alan üzerinde araştırma yaparak bilgilenmeleri ve çocuklarının bilgisini arttırmaya destek olmaları,
 • Çocuklarının ilgilendikleri meslek dalında çalışan kişilerden fikir almaları ve ilgili meslek dalındaki kişilerle çocuklarının görüşmesini sağlamaları,
 • Çocuklarının ilgilendikleri bölümlerde okuyan kişilerle görüşmeleri ve çocuklarını görüştürmeleri,
 • Çocuklarını üniversite ziyaretlerine götürerek bilgi almalarını sağlamaları ilk etapta sayılabilecek maddelerdir.

 

Üniversite Eğitimi Süresi Boyunca Ailelerin Rolü

 • Çocuğunuzun üniversite yaşantısı hakkındaki izlenimlerini öğrenin,
 • Sosyal faaliyetlere katılması ve öğrenci kulüplerine dâhil olmaları hususunda teşvik edin,
 • Kariyer merkezinin etkinliklerini takip etmesini ve kariyer merkezi yetkilileri ile tanışmaları yönünde yönlendirme yapın,
 • Yaz dönemi stajı veya gönüllü çalışmaların fayda sağlayacağını belirtin,
 • Çocuğunuz kariyer tercihi konusunda kararsızsa mutlaka kariyer merkezi yetkililerine müracaat etmesini sağlayın,
 • İş tecrübesi (partime, gönüllü çalışma gibi) kazanması konusunda destek olun,
 • Çocuğunuzun kariyer hedefleri ile ilgili faaliyetlere katılması hususunda teşvik edici olun,
 • Özellikle üniversitenin son yılında mülakat simülasyonlarına katılmasını, özgeçmiş hazırlama eğitimleri gibi konularda destek almaları için üniversitenin kariyer merkezine yönlendirin,
 • Uygun iş bulma konusunda sabırlı olması gerektiği ve bu durumun iş arama sürecinin bir parçası olduğu konusunda bilgi verin.

Özelikle üniversiteler, aile merkezinin önemi konusunda genellikle tercih dönemlerinde bilinçlendirici çalışmalar yapmaktalar. Ailelerle ilgilenmeleri ve yukarıda saymış olduğum maddeler hususunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak için bazı birimlerini görevlendirmekteler. Bu gibi çalışmaların çoğalmasından kaynaklı olarak aile merkezlerinin önemi zamanla daha da artacaktır.

 

Şirketler Açısından Aile Merkezinin Önemi

Aile merkezinin önemi konusunda şirketlerde çalışmalar yapmaktadır. Çalışanlarının yüksek performans göstermesi veya motivasyonlarının artması için düzenledikleri organizasyonlar ile süreçlerine aileleri de dâhil etmeye başladılar. Özellikle yoğun tempolu dönemlerde ve mesai uygulamalarının başladığı zaman dilimlerinde çalışanların ailelerini bilinçlendirmeye yönelik ve aynı zamanda teşekkür mahiyetinde sayılabilecek hediyeler gönderilmesi, şirketlerde aile günleri gibi uygulamalar düzenlenmesi kurumların bu konuları önemsemeye başladığını göstermektedir. Bu gibi faaliyetler ile hedeflenenler aşağıda sıralanmıştır.

 

 • Çalışanlarının motivasyonunu arttırmak,
 • Çalışanlarının performansını arttırmak,
 • Kuruma karşı aidiyet duygusunu arttırmak,
 • Memnuniyet oranını arttırmak,
 • Turnover oranlarını azaltmak,
 • Yetişmiş iş gücünü kaybetmemek,

 

Saymış olduğum bu maddeler kurumların verimli çalışma ortamı sağlamaları açısından önem arz etmektedir. Bu yüzden motivasyonu sadece çalışanlarına yönelik yaptıkları faaliyetler ile değil ailelerini de dâhil ederek genele yaymaya çalışmaktalar. Bu faaliyetleri değerli çalışmalar olarak kabul ediyor ve tüm kurumlarda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.

Başa dön tuşu