Yazılarım

Kurumlar ve Kuşaklar

Kurumlar ve kuşaklar konusu üzerinde detaylı çalışması gereken bir konudur.

Kurumlar ve kuşaklar konusu, her kurumun üzerinde detaylı araştırma yapması ve çalışması gereken önemli bir konudur. Yeni nesil, kuşak veya jenerasyon kavramlarına anlam olarak baktığımız zaman genel olarak aşağıdaki tanımla karşılaşmaktayız.

“Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü.”

 

Bu açıklamanın içerisinde kurumları ilgilendiren birçok farklı dinamik bulunmaktadır. Bu dinamiklerden dolayı kurumlar, hedeflerini belirlerken, ürün veya hizmetlerini geliştirirken, iletişim dillerini belirlerken ve stratejilerini oluştururken birçok veriyi göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kurumlar işveren markaları özelinde veya hedeflerine ulaşma noktasında çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Genel olarak baktığımızda her yıl birçok kurum çeşitli alanlarda proje veya programlar başlatmaktadır. Örnek olması amacıyla program ve projelere yönelik genel bazı başlıkları aşağıda belirtmiş bulunmaktayım.

 

 

  • Staj Programları
  • Genç Yetenek Programları
  • MT Programları
  • Eğitim Projeleri
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri

 

 

Kurumların başlatmış olduğu birçok projede veya programda istenilen verimin alınamamasının sebepleri arasında kuşaklara ait dinamiklere yeteri kadar hâkim olunmaması, dikkat edilmemesi veya gereken önemin verilmemesi gibi durumlarda bulunmaktadır. Michael Porter’ın bir sözü var; “Şirketler tarafından tekrar tekrar yapılan büyük hatalardan biri, evrensel bir strateji uygulama girişimidir. Bu düşünce, şirketleri tuzağa düşürür.” Bu sözden yola çıkarak, yurtdışında bulunan firmalarda başarıya ulaşmış uygulamaları, ülkemizde bulunan firmalarda hayata geçirmek her zaman verimli sonuçlar alınmasını sağlamayabilir. Çünkü her ülkede, şehirde hatta bölgede yaşayan insanların, farklı demografik yapısı, kültürel özellikleri ve değer yapısı bulunabilmektedir. Tüm bunlara dikkat etmeden aşağıdaki sebeplerden veya düşüncelerden dolayı kurumlar çeşitli projeler başlatabilir.

 

Örnek sebepler veya düşünceler:

  • Rakiplerimizden farklı projeler yapmamız lazım
  • Farklı projeler marka bilinirliğimizi arttırabilir
  • Kurumsallığın gereği olarak bazı projeler hayata geçirmemiz gerekmekte
  • Farklı projeler yapan kurumlar daha çok dikkat çekmekte

 

 

Bu düşünceler kurumları harekete geçirme noktasında etkili olabilir. Kurumların bu tarz düşüncelerden yola çıkarak çeşitli projeler ve programlar üretme isteğini açıkçası değerli buluyorum. Özellikle iş hayatında mevcut ve potansiyel rakiplerden dolayı farkındalık oluşturma, fark yaratma, yeni projeler üretme isteği gibi hususlar kişileri ve kurumları güzel noktalara taşıyabilir. Bu süreçte kurum yetkililerinin harcadığı zaman, emek ve karşılanan maliyetlerin geri dönüşünün hedeflenen seviyelerde olması ve ölçümlenebilmesi önemlidir. Kurumlar süreçlerini profesyonel ilerletmek için alanında uzman olduğunu düşündüğü çeşitli kişi veya kurumlardan danışmanlık veya ajans desteği alma ihtiyacı duyabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken temel noktalardan bir tanesi proje hazırlanırken hangi verilerin göz önünde bulundurulduğudur.

 

Hız çağında yaşıyoruz. İnsanların beklentilerinin, ilgi ve alakalarının hızlıca değişebildiği bir dönemdeyiz. Bu yüzden kurumlar ve kuşaklar konusu artık daha çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu kadar hızlı olan bir çağda eski veriler ile hareket edilmesi veya her yıl yapılan projelerde gerekli güncellemelerin yapılmaması istenilen etkinin oluşmaması veya mevcuttaki etkinin zamanla azalmasına yol açabilir. Belirli bir proje veya programdan bahsetmediğimiz için örnek olması amacıyla bazı başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

 

Örnek Başlıklar:

 

 

Yukarıda belirttiğim başlıkları, alt kırılımları ile incelenmesi gerekmektedir. Verileri veya gözlemleri dikkate alarak, proje ve programların hazırlanması ya da mevcuttaki projelerin güncellenmesi, hedeflenen verimliliğe ulaşılması hususunda kurumlara avantaj sağlayabilir. Bu konularda kurumlar; üniversiteler, danışmanlık firmaları veya alanında uzman kişilerden destek alabilirler. Bu sayede kurumlar birçok dinamik ve parametreyi göz önünde bulundurarak, hedefledikleri noktaya daha hızlı ulaşabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu