Yazılarım

Z Kuşağı Çalışanları ve Z Kuşağının Çalışma Değerleri

Z Kuşağı çalışanları iş hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Z kuşağı çalışanları iş hayatında aktif bulunan bir kuşağı temsil etmektedir. 1995 -2012 yılları arasında dünyaya geldiği kabul edilen Z kuşağı; Dijital Yerliler, Medya Nesli, Kristal Nesil, Akıllı Telefon Üzerinden Şekillenen Kuşak, Post-Milenyum Kuşağı, Facebook Kuşağı, İvedi Kuşak gibi çeşitli isimlerle de anılmaktadır. Çalışma hayatında aktif bulunan bu kuşağın özellikleri iyi incelenmelidir. Teknoloji ile iç içe olan Z kuşağı, kurumları avantajlı duruma geçirebileceği gibi, kurum içerisinde çeşitli uyum ve kuşak çatışmalarının yaşanmasına da yol açabilir. Bu kuşağın özelliklerinin bilinmesi, çalışma değerlerinin analiz edilmesi, motivasyon kaynaklarının anlaşılması özellikle kurumlar açısından önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda Z kuşağı çalışanlarının çalışma değerlerinin belirlenmesine yönelik Ankara ilinde gerçekleştirilmiş olan akademik bir çalışmanın bazı kısımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara ilinde bulunan, Z kuşağı çalışanlarına anket yapılarak ve bu kuşağın çalışmalarını gözlemleyen insan kaynakları çalışanlarıyla da, yarı yapılandırılmış mülakatlar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı bu çalışmada Z kuşağı çalışanlarının tespit edilmiş çalışma değerleri aşağıda ilginize sunulmuştur.

 

Z Kuşağı Çalışanlarının Çalışma Değerleri

  1. Alturistik (Özgecil) Çalışma Değerleri
  2. Sosyal Çalışma Değerleri
  3. İçsel Çalışma Değerleri
  4. Kişisel Üstünlük Kurma Algısı
  5. Dışsal Değerler

 

 

1- Alturistik (Özgecil) Çalışma Değerleri

Z kuşağı çalışanlarının “başkalarına yardım ve topluma katkı” en fazla değer verdikleri kısımdır. Bu kuşağın yardımsever bir yapıda olduğu İnsan Kaynakları çalışanları tarafından da belirtilmiştir.

 

 

2- Sosyal Çalışma Değerleri

Sosyal çalışma değerleri olarak belirtilen hususlar, boş vakit, çalışma arkadaşları ile olan ilişkiler ve iş yaşam dengesi hususlarını kapsamaktadır. Bu kişiler ortalama sıralamaya göre en çok çalışma arkadaşları ile sosyalleşmeye daha sonra sırası ile iş yaşam dengesi ve boş vakte değer vermektedir. İnsan kaynakları çalışanları, Z kuşağı çalışanların boş vakitlerine değer veren, boş vakitlerini sanal ortamlarda ya da kariyerleri adına faaliyetlerde bulunarak geçiren kişiler olduklarını belirtmişlerdir.

 

 

3- İçsel Çalışma Değerleri

İçsel çalışma değerleri olarak belirtilen hususlar gelişme ve motivasyon hususlarını kapsamaktadır. Bu kişiler için ortalama sıralamasına göre; motivasyon, gelişimden daha fazla değerlidir. Z kuşağı çalışanların takdir edilme beklentisi içerisinde olup, takdir edilmeleri durumunda motivasyonları artan kişilerdir. Ayrıca Z kuşağı çalışanlar, çabuk sıkılan bir yapıya sahip olmaları nedeni ile motivasyonları hızlıca düşebilmektedir.

 

İnsan kaynakları birimi çalışanları Z kuşağı çalışanların gelişmeye açık, gelişme anlamında talepkâr oldukları, gelecekleri için gelişimi önemli bulan kişiler oldukları yönünde görüş bildirmişlerdir. İnsan kaynakları birimi çalışanları,  Z kuşağı çalışanların motivasyona önem verdiklerini, takdir edilme ile motive olduklarını, motivasyonlarının arttığını ve gelişimlerine yönelik faaliyetlerde bulunduklarında motive olduklarını belirtmişlerdir.

 

 

4- Kişisel Üstünlük Kurma Algısı

Z kuşağı çalışanların dördüncü sırada statü ve iş arkadaşlarına yönelik çalışma değerine yani kişisel üstünlük kurma algısı durumuna değer vermişlerdir. Frekans olarak en çok tekrar eden görüş ise Z kuşağının bireysel anlamda hedeflerinin olduğu ve bu hedeflere ulaşmak anlamında bir üstünlük kurma çabasına girdikleri görüşüdür. Ayrıca insan kaynakları birimi çalışanları Z kuşağı çalışanların kendilerini başka çalışanlar ile fazlaca kıyasladığını belirtmişlerdir.

 

 

5- Dışsal Değerler

Beşinci sırada dışsal değerler yani güç, statü ve kariyere değer verme hususları bulunmaktadır. Bu kişiler dışsal çalışma değerleri ortalama sıralamasına göre en fazla kariyere, daha sonra sırası ile statü ve güce değer vermektedirler. Z kuşağı çalışanlar kariyer hedefi yüksek kişilerdir. (Kavak, 2020)

 

 

Yukarıda ilginize sunmuş olduğum çalışma Z kuşağının çalışma değerleri hakkında önemli ipuçları vermektedir. İlgili çalışma sadece Ankara bölgesini kapsadığı için kısıtlı bir çalışmadır. Konuyla ilgili diğer illerde de bu yönde araştırmalar yapılması konuyla ilgili daha net analizler yapabilmemize olanak sağlayacaktır.

 

 

Kaynakça

Kavak, B. (2020). Z Kuşağı Çalışanların Çalışma Değerlerinin Belirlenmesine Yönelik Ankara İlinde Bir Alan Araştırması. Ankara: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu