Yazılarım

Kariyer Karmaşası Evresi

Bu yazımızda ağırlıklı olarak öğrencilerin yaşamış olduğu kariyer karmaşası sorununu ele alacağız.

Öğrencilerin seçmiş oldukları bölümün kendileri için uygun olduğundan emin olamaması bu soruna bir örnektir. Ayrıca kişilerin öğrenim gördüğü bölümle alakalı mezun olduktan sonra iş bulamayacağı kaygısı yine kariyer karmaşası sorununun bir evresi olarak adlandırabiliriz. Öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümle alakalı yetkinliklerinden emin olamama sebeplerini genel olarak 4 aşamada değerlendirebiliriz.

 1. Ailesinin yönlendirmesiyle bölümü seçmesi
 2. Yakın çevresinin yönlendirmesiyle bölümünü seçmesi
 3. Puan ve kontenjan durumlarından kaynaklı bulunduğu bölümü seçmesi
 4. Popüler mesleklerden veya koşullardan etkilenme (Popülerlik, İş garantisi, Yüksek Ücret gibi)

Kariyer Karmaşası Yaşayan Öğrencilerin Davranışlarına Yönelik İzlenimler;

 1. Bölümüyle alakalı iş sahalarının gerektirdiği niteliklerle kendi yetkinliklerinin uyuşmayacağı düşüncesinden doğan mutsuzluk
 2. Çalışacağı işten mutlu olamayacağı kaygısı
 3. Mutsuz iş hayatının özel hayatını etkileyeceği öngörüsü
 4. Hangi alanda daha başarılı olabileceğine yönelik planlama yapamama stresi

Bu Gibi Durumlarda Kariyer Merkezi Yetkilileri Tarafından İzlenmesi Önerilen Yol Haritası;

 1. Kariyer danışmanı tarafından öğrenci detaylı analiz edilmeli
 2. Akredite olan kapsamlı bir mesleki envanter testi uygulanmalı
 3. Test sonuçlarıyla öğrenci yetkinlikleri karşılaştırılmalı ve Kariyer Danışmanı tarafından test sonucu yorumlanmalı,
 4. Öğrenciye Mesleklerin tanıtımın yapılması, yetkinlikleri ve bölümüyle alakalı okumalar yapması sağlanmalı,
 5. Öğrencinin kafasındaki soru işaretlerinin minimum seviyeye indirilmesi için
 • Öğrenciye yetkinliklerine göre ilgili bölümle alakalı gönüllü veya zorunlu staj kapsamında çalışmaya yönlendirilmeli
 • Aynı karmaşayı yaşayan öğrenciler için özellikle firmalara teknik geziler düzenlenmeli ve ilgili bölümler birim amirleri tarafından tanıtılarak yerinde gözlem yapma fırsatı sunulmalı,
 • İlgili meslek gruplarına ait profesyoneller ile öğrenciler bir araya getirilmeli ve işin nitelikleri ile hedeflenen pozisyonun gereksinimleri, personel yetkinlikleri gibi detaylar alanındaki uzmanlar tarafından anlatılmalıdır.

Bu aşamalardan geçildikten sonra öğrenci mevcut bölümünün kendisi için uygun olup olmadığı analizini yapabilir veya kendisi için en uygun bölüm saptanarak geçişinin yapılması öğrenciye  alternatif olarak sunulabilir.

Başa dön tuşu