Yazılarım

İşe Alım Süreçleri ve Kariyer Merkezlerinin Rolü

İşe alım süreçleri kurumlara göre farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden adayların, kurumların işe alım süreçleri hakkında detaylı araştırma yapması gerekmektedir.

İşe alım süreçleri bakımından, bugüne kadar iki husus özellikle ön plandaydı. Bunlar sırasıyla;

 • Prestijli bir üniversiteden mezun olmak,
 • Yüksek not ortalaması ile üniversitenden mezun olmak.

Bu iki husus işe alım süreçleri özelinde, adayların işe alınması noktasında artık tek başına avantaj sağlamamakta. Birçok firma yetkilisi bu iki kriterin başarılı bir iş çıkarma veya bir süreci başarılı bir şekilde yönetme konusunda yeterli olmayacağını özellikle belirtmektedir. Bu durumdan dolayı, kurumlar yeni mezunları istihdam ederken, mezun oldukları üniversitelerin isimleri veya diploma notları yerine aşağıdaki yetkinlikleri artık ağırlıklı olarak ön planda tutmaktadır. Bu temel yetkinlikler aşağıda belirtilmiştir.

 

 • İş hayatına kolay adapte olabilen,
 • Sosyal yönü kuvvetli,
 • İletişim becerileri yüksek,
 • Analitik düşünebilen,
 • Sonuç Odaklı,
 • Öğrenime açık,
 • Strese dayanıklı,
 • Ekip çalışmasına yatkın.

 

Firma yöneticilerinin, yeni mezunlardan beklentilerini öğrenebilmek için, anket uygulaması ve yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde firma yöneticileri, yeni mezunların özellikle iki konuda istenilen seviyede olmadıklarını tarafımıza sıklıkla belirtmekteler. Bu iki konu sırasıyla şunlardır:

 

 • Yabancı dilin istenilen seviyede olmaması,
 • Raporlama kabiliyetlerinin zayıf olması.

 

Yabancı dil ve raporlama becerileri üzerine öğrencilerin ve yeni mezunların daha fazla odaklanarak bu eksikliklerini kapatmaları gerekmektedir. Öğrenciler iş dünyasına hazırlanırken akademik alanda aldıkları dersler haricinde, aşağıda belirtmiş olduğum alanlara da odaklanmaları kişisel gelişimlerine büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bu yüzden aşağıda belirttiğim maddeler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 • Softskill ve Teknik Eğitimler,
 • Proje Çalışmaları,
 • Teknik Geziler,
 • Sosyal Sorumluluk Çalışmaları.

 

Kariyer Merkezleri aşağıda belirtmiş olduğum faaliyetleri ile öğrencilerini iş dünyasına daha kolay adapte olabilmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Aşağıda belirtmiş olduğum faaliyetler üniversitelere göre değişiklik gösterebilir.

 

Kariyer Merkezlerinin Temel Faaliyetleri:

 

İşe alım süreçleri bakımından kurumların kariyer merkezleri ile koordineli olarak çalışmasının sağlayabileceği en temel iki faydayı aşağıda ilginize sunmuş bulunmaktayım.

 

 • Kariyer merkezi yetkilileri, iş dünyasının aramış olduğu yetkinlikleri, öğrencilerine ve mezunlarına kazandırmak için, üniversitelerinin imkânları dâhilinde çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları, simülasyon uygulamaları gibi faaliyetler gerçekleştirebilirler. Bu faaliyetler ile iş dünyasının aramış olduğu yetkinlikleri, öğrencilerine ve mezunlarına kazandırabilirler. Bu sayede firmaların, bazı alanları için ekstradan eğitim bütçesi ayırmasına gerek kalmayabilir. Bu durum işe alım süreçleri noktasında kurumlara avantaj ve finansal tasarruf gerçekleştirmesine olanak sağlayabilir.

 

 • Kariyer merkezi yetkilileri, işe alım süreçleri bakımından firmalardan gelecek talepler doğrultusunda firmaların açık pozisyonlarına yönelik ön çalışma yapabilirler. Kriterleri uygun olan mezunları ile ön mülakat yaparak ilgili firmalara en uygun adayları yönlendirebilir. Bu sayede firmaların açık pozisyonları daha kısa sürede kapatılarak iş gücü kaybı hızlıca önlenebilir.
Başa dön tuşu