Yazılarım

Stajın Önemi

Stajın Önemi; Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte kişilerde bireyselleşme, ekran bağımlılığının artması, etkin iletişim kuramama gibi birçok olumsuz unsurun arttığı gözlemlenmektedir. Birçok öğrenci ve mezun bireysel yeteneklerini teknik anlamda arttırarak ön plana çıkacağını düşünmektedir. Fakat grup çalıştırması gerektiren, birbirine bağlı işlerde ekip çalışmasına yatkın olmak o işte başarılı olmak için aranan önemli bir yetkinliktir.

İletişime açık olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak, öğrenime açık olmak, paylaşımcı olmak insan kaynakları birimleri tarafından aranılan en temel yetkinliklerdir. Bu yetkinliklerin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu yüzden firmaların işe alım süreçlerinde yetenek programlarının ve uzun süreli staj programlarının önemi gittikçe artmaktadır. Öğrencilik hayatında staj yapan kişilerin yani stajyerlerin yetkinlikleri, görev almış oldukları ilgili birim yöneticileri tarafından daha net gözlemlenebilmektedir. Bu yüzden firmalar ihtiyaç duyduğu iş gücü teminini birim yöneticilerinin onayını göz önünde bulundurarak daha önce bünyelerinde staj yapmış olan stajyerler üzerinden sağlamaları firmaya katkı sağlayabilir.

Firma yetkililerinin staj yapan stajyer öğrenciyi gözlemlediği gibi, stajyer öğrencinin de ilgili firmada staj yaparken elde ettiği deneyim ve gözlem imkânı önemli bir deneyim kazanımıdır. Stajyer öğrencinin firma hakkında edindiği bilgi, iş süreçleri ve modelleri hususunda yaptığı gözlem kişinin o firmada çalışmak isteyip istemeyeceğini net bir şekilde belirlemesini sağlayacaktır. Staj ve stajyerlik deneyimi bu gibi durumlardan kaynaklı olarak öğrencilik hayatında deneyimlenmesi önem arz eden bir uygulamadır.

  • Stajın sözlük anlamı: Herhangi bir mesleği edinecek kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi. Bir kimsenin meslek bilgisini daha da artırmak, becerisini daha da geliştirmek için, çalıştığı kurumun, kuruluşun değişik bölümlerinde çalışarak geçirdiği dönem.
  • Stajyerin sözlük anlamı: Staj yapmakta olan (kimse).

Stajın bir diğer önemi ise öğrencinin ilerde çalışmak isteyeceği sektör, bölüm, birim gibi alanlarda deneyim kazanma fırsatı bulmasıdır. Bu sayede verimli olabileceğini düşündüğü bölüm ve sektör üzerine kariyer planlamasını daha rahat bir şekilde yapabilir.

Staj Döneminde Deneyim Kazanmak

Popüler mesleklerden veya yönlendirmelerden etkilenerek birçok kişi yanlış alanlara yönelebilir. Staj uygulaması ile öğrenciler yöneldikleri alanlara yönelik iş deneyimi kazanırlar. Kişisel yönelimleri ile gerçek hayattaki uygulamaları kıyaslayarak daha sağlıklı bir karar verebilir. Mümkünse tek bir firmada staj yapıp kararlarınızı şekillendirmek yerine birden fazla firmada staj deneyimi elde etmeniz daha net karar almanız hususunda yardımcı olacaktır. Bu vesile ile farklı insanlar tanıma imkânına kavuşabilir, farklı bakış açılarına sahip kişilerin deneyimleri ve tecrübelerinden istifade edebilirsiniz.

Staj yerinde kişilerin birbirine hitap edişleri, davranış şekilleri, iş yapış metotları gibi iş hayatında önem arz eden birçok faktörü gözlemleyebilirsiniz. Bu yüzden öğrencilik hayatınızda gönüllü veya zorunlu staj uygulamalarından yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Pandemi sürecinden dolayı birçok kurum online staj uygulamasına geçmiş bulunmaktadır. Bu gibi uygulamaların öğrenciler tarafından değerlendirilmesi tavsiye ediyorum. Bu sayede online olarak iş süreçlerini öğrenebilme, kurumsal süreçleri analiz edebilme ve uzaktan çalışma gibi birçok konu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu