EğitimGenelYazılarım

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon eğitiminin amacı, kişisel farkındalığı arttırarak, motivasyonun nasıl sağlanacağı ve korunacağı hususunda bilinçlenmeyi sağlamaktır.

Motivasyon eğitimi, kişileri ve kurumları harekete geçirme noktasında etkili bir eğitimdir. Dünya genelinde yaşanan pandemiler, doğal afetler ve ekonomik krizler insanları derinden etkileyen, zihinsel ve fiziksel olarak yıpranmasına yol açan büyük felaketlerdir. Tüm bunların üzerine trafik, sağlık, çarpık kentleşme, eğitim ve teknolojiyle ilgili sorunlarda eklenince, bireylerde görülen motivasyon kaybı gün geçtikçe artış göstermektedir. Motivasyon kaybı, tükenmişlik sendromuna yol açabildiği gibi, çalışan bağlılığında zayıflamaya, aidiyet duygusunda azalmaya ve bireylerde gelecek kaygısının artmasına sebep olabilmektedir. Bu konu özelinde kurumlar aksiyon almadıkları takdirde;

 

 • Bünyelerinde bulunan yetenekli çalışanlarını kaybedebilir,
 • Kurumsal imajları zayıflayabilir,
 • Kurum kültürleri zarar görebilir,
 • Çalışanlarının memnuniyetsizlik düzeylerinde artış olabilir,
 • Ürün ve hizmetlerinin kalitesi düşebilir,
 • Müşteri ilişkilerinde yaşanabilecek olumsuz durumlar artabilir.

 

Yöneticilerin ve çalışanların motivasyon süreçleri, yöntemleri ve yetkinlikler hakkında, bilgilendirilerek farkındalıklarının arttırılması yukarıda belirttiğim sorunların önüne geçilmesi noktasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda  zengin içeriklerden oluşan, içerisinde yerel ve global örneklerin bolca yer aldığı “motivasyon eğitimimizin” ana başlıkları aşağıda ilginize sunulmuştur.

 

Motivasyon Eğitimi İçeriği:

 • İş Hayatında Farkındalık, Yetkinlikler ve Motivasyonun Önemi
 • Motivasyon Süreci
 • Motivasyon Türleri
 • Motivasyon Teorileri
 • Motivasyonu Etkileyen Faktörler
 • Motivasyon Eksikliğinin Neden Olduğu Sorunlar
 • Motivasyonu Arttırma Yöntemleri
 • Motivasyonun İş Yaşamına Etkileri
 • Örnek Olay İncelemeleri

 

Motivasyon Eğitimine Kimler Katılabilir: Profesyonel çalışma hayatında olan herkes katılabilir.

Motivasyon Eğitimi Kayıt Süreci: Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu