Kitap Özetleri

İşyeri Terapisi

İşyeri Terapisi: Uzman Psikolog Tarık Solmuş

1-Kariyer planlaması açısından bakıldığında, kişisel başarıların kişisel çabalarla kazanılamayacağına inanan dış kontrol odağına sahip çalışanların kariyer planlamalarında zorlanacakları veya örgütün üst düzey yönetici kademelerine ulaşmada güçlük çekecekleri söylenebilir. (Sayfa 26)

2-Psikolojik olarak dayanıklılık gösteren, güçlü kişiliği olan insanlar, işlerine karşı olumlu tutumlara sahiptir. Örneğin işlerine daha bağlıdırlar. Stres altındayken ezilmeden veya vazgeçmeden aynı performans düzeyini sürdürebilirler. (Sayfa 29)

3-Kendini kurgulama düzeyi yüksek olan bireyler için iş yaşamındaki temel amaç statülerini ve pozisyonlarını artırmaktır. Bu bireyler için yaşam bir anlamda izlenim ve imaj yönetimidir. (Sayfa 31)

4-Birçok araştırmada, kadın çalışanların erkek çalışanlardan daha fazla oranda duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıkları görülmüştür.  Kadınların duygusal tükenmeyi; erkeklerin de duyarsızlaşmayı daha yoğun olarak yaşamadıklarına dair bulgular vardır. (Sayfa 62)

5-Yöneticilerin, zamanlarının yaklaşık beşte birini çatışmaları çözmeye çalışarak geçirdiklerine ilişkin bulgular da göz önüne alındığında, çatışma davranışının, örgütsel yaşam, performans ve kültür üzerindeki belirleyici-yönlendirici etkisinin önemi de göze çarpmaktadır. (Sayfa 65)

6-Normal insanlarda kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar arasında belirgin farklıklar vardır. Kişilik bozukluğu olan insanlar stres altında kolaylıkla çözülürler, dayanaklıkları çok düşüktür. Normal insanların stresle baş etme mekanizmaları çok çeşitli ve esnektir. Bir strateji ya da mekanizma işe yaramadığında kişi bir başkasını dener. Kişilik bozukluğuna sahip insanlar ise, sürekli olarak aynı mekanizmaları kullanırlar; kullanmaya çabalarlar ki bu yöntem durumu daha da zor ve karmaşık hale getirir.  Bunun sonucu olarak da stres sürekli olarak artar; kişi strese ve kriz yaratmaya daha eğilimli hale gelir ya da yaşadığı krizlerle başa çıkamaz ve gerçek hayatın gerçekliklerin gerçekçi bir biçimde algılamamaya başlar. Bununla birlikte, normal insanlar esnektirler, değişen çevresel koşullara karşı kendilerinin de değişmeleri gerektiğinin bilincindedirler ve değişim yönünde adımlar atarlar. ( Sayfa 97)

7-Her kişilik bozukluğuna sahip kişi, kendisinin yarattığı, kendi içinde kendisinin planladığı, kurguladığı, yapılandırdığı bir hayat yaşar ve herkesin de buna uygun davranmasını bekler. Böyle olmadığında da kaygı, öfke, nefret, içerleme, şiddet, kıskançlık ve hasret gibi olumsuz duygular gösterir. (Sayfa 97)

İşyeri Terapisi: Uzman Psikolog Tarık Solmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu