Kitap Özetleri

İnsan Kaynaklarına Pazarlama Dokunuşu HR Marketing – Dr. Umut Köksal

  • Pazarlama, sadece pazarlama birimine bırakılmayacak kadar önemli bir süreçtir. Tüm birimlerin kendi içsel pazarlamalarını ve etkin ilişki yönetimi süreçlerini planlamaları, uygulamaya almaları, uygulamalarını kontrol etmeleri ve yaptıkları kontroller çerçevesinde gereken düzeltici/önleyici tedbirleri almaları gerekmektedir. (Sayfa 12)
  • Söz konusu fark yaratacak değerler, müşteri gibi ve müşteri adına düşünen bir organizasyon inşa edilmesi ile mümkündür. (Sayfa 27)
  • Müşterilerin işletme tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerden tam olarak faydalanabilmeleri için iç müşterilere paralel olarak dış müşterilere de eğitim, gelişim olanakları sağlanmalıdır. Bugün birçok perakendecilik yapan işletmenin, müşterilerine ya da bayilerine sundukları eğitim ve gelişim fırsatları buna bir örnek olabilir. (Sayfa 35)
  • İnsan kaynakları profesyoneli artık bir “iş adamı” hüvviyetinde hareket ediyor olmak zorundadır. (Sayfa 45)
  • Tek başına mülakat becerilerini bilmek, performans değerlendirme sistemlerini ezberlemek, bordro ve özlük işlerine hakim olmak, işi iyi yapmanızı sağlar bu doğru. Ancak size çıta atlatmaz. (Sayfa 52)
  • İnsan kaynakları pazarlaması, bir işletmenin rekabetçilik düzeyinin değerlendirilmesindeki güçtür. (Sayfa 60)
  • İşletme, hedeflerine ulaşabilmek için ürünlerini mümkün olduğunca kârlı hale getirmek durumundadır. Bunu yapabilmenin yolu, uzun vadede başarı için anahtar bir faktör olan yetenekli bireyleri etkilemek ve işletmeye çekmektir. (Sayfa 60)
  • Savaştıkları pazarda aktif olmak ve genişlemek, güçlenmek isteyen işletmeler, farklı işe alma ve işte tutma stratejileri geliştirmek zorundadırlar. (Sayfa 60)
  • Nasıl ki bir pazarlama profesyoneli müşteri ihtiyaç ve davranışlarını analiz ediyorsa, aynı şekilde bir insan kaynakları profesyoneli de çalışanlarının motivasyonu, ihtiyaçları ve davranışlarını analiz etmeye çalışmalı, hep “potansiyelden” “performansa” bakış açısı ile mevcut ve gelecekteki potansiyelin performans bloklarını ortadan kaldırmaya yönelik “pazarlama” aktivitelerinde bulunmalıdır. (Sayfa 70)
  • İnsan kaynakları pazarlaması, çalışanın ihtiyaçlarını anlama ve onları tatmin arzusunu barındıran bir anlayıştır. (Sayfa 71)

İnsan Kaynaklarına Pazarlama Dokunuşu HR Marketing – Dr. Umut Köksal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu