Kitap Özetleri

Enneagram ile Kişilik Analizi: Prof. Dr. Uğur Batı

 • İnsan kendi kişiliğini en doğru olarak başkalarının kişiliğini anlamaya çalışırken bilebilir. (Sayfa5)
 • Enneagramın kullanılabileceği iki alanı şu şekilde sıralayabiliriz: Kendini anlamak (şu an olduğumuz kişiyi tanımak için) ve başkalarını anlamak (sosyal ilişkilerimizi düzenlemek için) Enneagramın iki temel alanıdır. (Sayfa 14)
 • Enneagram bilgisiyle kendi ve diğeri hakkında farkındalık sağlayan birey, sorunlu tavırlarının farkına varır, işte mesai arkadaşlarıyla, aile içi problemlerde, sosyal hayattaki ilişkilerinde sorun çözmede başarılı olur. Diğerini de tanıdığından, onların kişilik motiflerini dikkate alarak tavır geliştirmede ustalaşır. (Sayfa 15)
 • Kişinin deneyimleri, iyi huyları, kötü huyları, öğrenilmiş huyları, korkuları, hedefleri, bakış açısı gibi kişiye özel nitelikler de, enneagramın kişilik tiplerinin dâhilindedir. Kişiliğinize ait kör noktalar, örtük veya gizli özellikleriniz de kişiliğin bir parçasıdır ve Enneagram dâhilinde mutlaka ele alınması gereken unsurlardır. (Sayfa 15)
 • Dokuz tip içinde, üç tanesi zihin merkezli, üç tanesi duygu merkezli, üç tanesi de fiziksel merkezlidir. Bu tipler şöyledir (farklı dillerdeki çeşitli çeviri farklılıklarından dolayı farklı adlandırmalar da söz konusu olabilmektedir):
 1. Mükemmeliyetçi /Reformcu
 2. Yardımsever/Şefkatli
 3. Başarı Odaklı/Motivatör
 4. Özgün/Bireyci
 5. Araştırmacı/Gözlemci
 6. Sadık/Sorgulayıcı
 7. Maceracı/İstekli
 8. Meydan Okuyan/Lider
 9. Barışçı/Uzlaştırıcı (Sayfa 16)
 • Kanatlar bazen kişiliğin doğasına zıt unsurlar katar. Bu da insanı kendisi ve diğerleri için daha karmaşık bir hale getirir. (Sayfa 17)
 • Duygu merkezli insanlar, aynı zamanda unutmama eğilimindedirler. Çünkü duygular da unutmaz. (Sayfa 52)
 • Duygular zayıflık değildir. O nedenle önce duyguları kabul edin, sonra da davranışı tanımlayın! Gündelik dilde çoğunlukla zayıf olmakla duygusal olmanın eş anlamlı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu temelde yanlış bir yaklaşımdır. Bu anlamda, duygu merkezli bir kişiliğe sahip olmak zayıflık değildir. Duygusallık da güçsüzlük değildir. Hatta duygusal olmak, kişiye verilmiş armağandır bile diyebiliriz. Doğru yönetildiği sürece büyük bir kişisel üstünlüktür. Duygularını kontrol eden kişi güçlü olandır. Kontrol edebilme, kişinin duygusal mükemmelliğe ulaşması hususunda ilk ve en önemli adımdır. Zaten, istemek, kalp ve sevgi odaklı olan duygusal merkezli kişi, duygularını uygun yönlendirebilmesi durumunda güçlü bir birey olacaktır. (Sayfa 54)
 • Kendini tanı; her insanda bütün insan halleri vardır… Enneagram yaklaşımı, varlığın özü yanında varlığın birliğine işaret eder. Yüce varlığın varoluşu insanda ortaya çıkar. O nedenle insan yüksek bir gelişim potansiyeline sahiptir. (Sayfa 59)
 • Enneagram ruhsal hayatın önemine işaret eden bir yöntemdir. Enneagramda restorasyon olarak adlandırılan yükselme süreçleri vardır. Kişinin tefekkürüne bağlı sistematiklerdir bunlar. İçsel olan ve yıllarca süren süreçlerdir. İyileşme olarak da adlandırılan bu durumlarda, kişinin dış yaşamıyla özünün dengelenmesi söz konusudur. Bu süreçte,  kişi diğer Enneagram noktalarına uğrar. O tiplerin olumlu özelliklerini alır ve iyileşme bu şekilde olur. Tipler arası etkileşimler mevzu bahistir. Enneagram sembolünde bu etkileşimler mutlaka işaretlenmişTİR. Bu nedenle Enneagram bilgisinde, bu sembolün hayati önemi vardır. (Sayfa 60)
 • Bu dokuz kişilik tipinin ortak tutum, davranış ve bakış açılarıda mevcuttur. (Sayfa 62)
 • Çünkü kişi, ölçüsüz ve sınırsız bir deniz gibidir. (Sayfa 66)
 • İlk olarak şu bilgiyi kesin ve net olarak ortaya koyalım: Enneagram bilgisinde kişinin temel kişilik özelliklerini, bulunduğu ana tip belirlemektedir. (Sayfa 66)
 • Kişi, Enneagram sembolünde yerleşik olan kişilik tiplerinden, kendisinden bir önceki ve bir sonraki kişilik tipinden etkilenebilmektedir. Bir diğer deyişle, sembol üzerinde ana kişilik tipinin sağında ve solunda bulunan kişilik özelliğidir bu. Enneagram metodolojisinde bunlara kanatlar, tani kişiliğin kanatları adı verilir. (Sayfa 67)
 • Enneagramın kanat prensibi, her bir kişinin, bir ana tipe dâhil olsa da, tümüyle ve sadece bu tipin özelliğini taşıyamayacağı kabulüne dayanır. Enneagram sonuçta sınırlayıcı ya da indirgemeci olmayan bir metottur, analitik bir yaklaşıma sahiptir. O nedenle, kendi yöntemselliğine ilişkin her türlü detayı düşünme eğilimindedir. Kanatlar, kişilliğin tamamlayıcısıdır. (Sayfa 67)
 • Enneagram bilgisine göre her kişilik tarzındaki birey, Gelişim Hedefini sıfır noktasına ulaşmak olarak koyar. (Sayfa 268)
 • İnsanlar sürekli bir değişim içindedir ve Enneagramın kendi yapısı insan doğasının sürekli bir değişim ve şekillenme içinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. (Sayfa 268)
 • Tabi Enneagram bilgisinde kişinin ana tipi değişmez olandır. Yani mesela Tarz 2 Yardımsever/Şefkatli olan bir kişi, hep de öyle kalacaktır. Kanat özellikleri de, bu ana kişilik tipini etkileyen olacaktır. (Sayfa 272)
 • Enneagram kişilik testinde okuyucunun “olmak istediği kişiyi değil de olduğu kişiyi” araması esastır. (Sayfa 319)
 • Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir. (Sayfa 324)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu